Organisaatio

Johtokunta toimii seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä

 

Johtokunta huolehtii siitä, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti ja se on vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.

Johtokunnan tehtävänä on suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti sekä vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.

 

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

  • Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
  • Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.
  • Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.
  • Vahvistaa tehtävänjaon keskuudessaan sekä valita tarvittavat työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä.
  • Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
  • Vastata SLU:n sekä sen jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista.
  • Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.

Johtokunnan yhteystiedot