Kokoukset ovat välineitä avoimeen keskusteluun, tiedottamiseen ja päätöksentekoon

Seuran vuosikokous

Seuramme vuosikokous pidetään kesäkuussa. Siellä päätetään mm. seuraavan kauden budjetista, toiminnoista ja valitaan johtokunta seuraavalle kaudelle. (kts. seuran säännöt)

Johtokunnan kokoukset

Johtokunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Johtokunnan kokouksissa tehdään kaikki seuran toimintaa koskevat päätökset. Asiat, jotka tarvitsevat johtokunnan päätöksen, voi ilmoittaa johtokunnan puheenjohtajalle tai sihteerille. Näitä asioita ovat esim. joukkueen pankkitilin käyttäjien muutostilanteet ja uusien jäsenten hyväksyminen.

Joukkueenjohtajien kokoukset

Joukkuejohtajien palaverit pidetään johtokunnan kutsusta kuukausittain jäähallin kabinetissa.  Kokous on yksi johtokunnan tiedottamiskanavista, foorumi avoimelle keskustelulle ja toiminnan koordinoinnille sekä hyvä keino uusien joukkueenjohtajien perehdyttämiseen (kokemusten vaihto).

Valmentajien kokoukset

Valmennuspäällikön kokoonkutsumat valmentajainkokoukset keskittyvät - kuinkas muutenkaan - valmennustoimintaan, sen kehittämiseen, harjoitteluun, peleihin ja sarjatoimintaan. Asioita käsitellään teemoina.

Joukkueiden kokoukset

Joukkueen tulee kokoontua vähintään kerran vuodessa; keväällä budjetin tekemisen ja tilikauden päättymisen aikaan. Suositeltavaa kuitenkin on, että joukkue kokoontuu useamman kerran kauden aikana keskustelemaan ja päättämään joukkueen asioista.

Joukkueen kokoukset, jotka juniorijoukkueissa ovat vanhempainkokouksia, ovat hyvä tapa tiedottaa joukkueen tärkeistä asioista. Joukkueenkokouksen voi kutsua koolle joukkueenjohtaja, valmennuspäällikkö tai seuran johtokunta.

Joukkueiden toimihenkilöiden kokoukset 

Joukkueen toiminnan suunnitteluun, joukkueen kokousten valmisteluun, tapahtumien ja turnausmatkojen järjestämiseen tarvitaan tiimityötä. Joukkueen toimihenkilöt voivat tehdä joukkueen käytännön toimintaa koskevat päätökset joukkueen kokouksen ja johtokunnan ohjeiden mukaisesti.