Ristiriitojen ratkaiseminen

Toimintaohje tilanteissa, joissa jäsenien toiminta on ristiriidassa Mäntsälän Jää – Tiikerit ry:n toimintatapojen kanssa

 

Tämän ohjeen tarkoituksena on luoda Mäntsälän Jää - Tiikereille toimintatapa tilanteissa, joissa jäsenistön toiminta ei ole yhdistyksen toimintatapojen mukaista tai jäsenistö rikkoo annettuja ohjeita.

Jäsenistön kanssa pitää pystyä asialliseen toimintaan ja kaikkia pitää kohdella hyvien käytöstapojen ja Jää - Tiikereiden hyväksymien arvojen edellyttämällä tavalla. Myös vaikeat asiat pitää pystyä käsittelemään asiallisesti.

Mäntsälän Jää-Tiikerit ry:llä on kurinpitoryhmän joka vastaa tämän ohjeistuksen noudattamisesta.

RISTIRIITATILANTEEN TOIMINTAPROSESSI (LIITE 1)

1. Ristiriitatilanne

  • jäsenien kesken
  • ohjeistuksen vastainen toiminta
  • henkilökohtainen käyttäytyminen, joka ei sovellu Jää - Tiikerit Ry:n toimintatapaan.

        2.     Selvitä mitä on tapahtunut (Valmentaja / Jojo)

  • selvitä eri osapuolilta tapahtumien kulku

        3.     Kutsu asianosalliset keskusteluun erikseen tai yhdessä. Selvitä mitä pitää tehdä, jotta                                 ristiriitatilanne voisi ratketa (Valmentaja / Jojo) .

Tarvittaessa on joukkueen johdolla mahdollisuus antaa korkeintaan 2 viikon pituinen toimintakielto sääntöjä rikkoneelle jäsenelle. (Kts. Liite 2)

         4. ja 5. Ryhmäkeskustelu ja sopimus (Kurinpitoryhmä)

Keskustelusta tehdään kirjallinen muistio, jonka kaikki läsnä olevat allekirjoittavat.

Tehdään sopimus, jossa sovitaan siitä, miten jatkossa menetellään. Sovitaan seurannasta ja seurantakokouksen ajankohdasta.

         6.     Seurantakokous (Kurinpitoryhmä)

  • tarkastellaan tilannetta
  • onko edistytty, kuten aikaisemmin on sovittu.

Keskustelusta tehdään kirjallinen muistio, jonka kaikki läsnäolijat allekirjoittavat

          7.     Erottaminen (Johtokunta)

Mikäli ristiriitatilanne jatkuu tai uusiintuu vielä seurantakokouksen jälkeen, menee asia Mäntsälän Jää – Tiikerit ry:n johtokunnan käsiteltäväksi. Asian esittelee kurinpitoryhmä.

Johtokunta suorittaa asian käsittelyn ja päättää miten toimitaan. Yhdistyksestä erottamisesta vastaa johtokunta.