Jää-Tiikerit ry:n sääntömääräinen vuosikokous ti 18.6.2019 klo18.00

4.6.2019

Jää-Tiikerit ry:n sääntömääräinen vuosikokous tiistaina 18.6.2019 klo 18:00. Kokouspaikkana toimii Mäntsälän jäähallin kahvion neuvotteluhuone. Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaisten vuosikokousasioiden lisäksi seuran sääntöjen päivitys. Tervetuloa! Johtokunnan puolesta pj Johanna Rossi

Kokouksessa käsitellään

1 Kokouksen avaus

2 Valitaan kokoukselle a puheenjohtaja b sihteeri c kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d ääntenlaskijat

3 Todetaan a läsnäolijat b äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

6 Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.

7 Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa kuluvana toimikautena.

8 Vahvistetaan kuluvaksi toimintakaudeksi

a toimintasuunnitelma b talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten 9 Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.

10 Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta neljä (4) jäsentä erovuorossa olevien tilalle.

11 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.

12 Valitaan puheenjohtajat kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavien jaostoon.

13 Vahvistetaan liittymis- , jäsen- ja kannattaja jäsenmaksujen suuruus.

14 Valitaan edustajat SLU:n Uudenmaan piirin ja SLU:n jäsenliittojen vuosi- ym. Kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin.

15 Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11§ mukaiset vireille panemat asiat.

a) Jää-Tiikerit ry:n rekisteröityjen sääntöjen päivittäminen

16 Kokouksen päättäminen.