Kutsu, seuran jäsenille, 10.8. pidettävään Jää-Tiikereiden vuosikokokoukseen

30.7.2015

MÄNTSÄLÄN JÄÄ-TIIKERIT RY:N VUOSIKOKOUS 10.8.2015

Paikka : Mäntsälän jäähalli, kahvion kokoushuone

Aika: 10.8.2015 klo 18:00

ESITYSLISTA

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen puheenjohtajan , sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta 

3 § Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

4 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 § Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

6 § Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille

7 § Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjemassa kuluvana toimikautena

8 § Vahvistetaan kuluvaksi toimintakaudeksi - toimintasuunnitelma, talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten

9 § Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.

10 § Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta neljä (4) jäsentä erovuorossa olevien tilalle

11 § Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

12 § Valitaan puheenjohtajat kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavien jaostoon

13 § Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattaja jäsenmaksujen suuruus

14 § Valitaan edustajat SLU:n Uudenmaanpiirin ja SLU:n jäsenliittojen vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin

15 § Jäsenten esittämät asiat

16 § Kokouksen päättämine